Aanvraagformulier

Via onderstaand formulier zendt u uw aanvraag in. Deze aanvraag wordt op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuur behandeld. Uiterlijk twee weken daarna ontvangt u een reactie.

Via onderstaand formulier zendt u uw aanvraag in. Deze aanvraag wordt op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuur behandeld. Uiterlijk twee weken daarna ontvangt u een reactie.

1. Algemeen

Geslacht:

Type aanvraag
Doet u de aanvraag namens een stichting of namens uzelf? Indien u de aanvraag namens een stichting doet, vult u dan hieronder de gegevens in. Als u namens uzelf de aanvraagindient kunt u doorgaan bij 2.

2. Toelichting

Voor welke scholing, training of coaching vraagt u een bijdrage?

Door welke organisatie/coach wordt de begeleiding uitgevoerd?
Indien de organisatie niet in onze lijst van voorkeursorganisaties
voorkomt, selecteert u 'Anders' en vult u hieronder de gegevens in:

2b. Start en duur van het traject
Wanneer start de begeleiding, scholing, coaching?
Datum (dd-mm-jjjj):

Hoe lang gaat de begeleiding,coaching, scholing duren?

3. Kosten
Welke bijdrage van de kosten wordt gevraagd voor de begeleiding?

4. Vrijwillige bijdrage
Welke vrijwillige bijdrage wilt u doen?

Op welke manier bent u op Stichting Ruimhartig
attent gemaakt?

Anders:

5. ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld,

Na verzending ontvangt u via de mail een kopie van het aanvraagformulier.

NB: Reis- en verblijfskosten, en studiemateriaal worden niet door Stichting Ruimhartig vergoed.

Bekijk hier de Checklist: Kom ik in aanmerking.