RUIMHARTIG VOOR IEDEREEN!

Vanaf 2023 heeft st. Ruimhartig een kleiner budget tot haar beschikking. Daarom is er gekozen voor een iets andere opzet. Dit is nodig om de financiële midellen zo efficiënt als mogelijk aan doelen te kunnen besteden.
Dit heeft tot gevolg dat er nog met twee instituten wordt samen gewerkt. Deze instituten staan het dichtst bij missie en
kernwaarden van Ruimhartig.
Bovendien zijn deze partijen ook in staat om het traject van beoordelingen van de aanvragen uit te voeren.
Genoemde instituten zijn:

Centrum voor Tantra Amsterdam
www.centrumvoortantraamsterdam.nl

Diamond approach
www.diamondapproach.org