Stichting Ruimhartig stopt!

Zeven jaar lang heeft stichting Ruimhartig vele mensen kunnen ondersteunen in hun verlangen om een (eerste) stap te zetten in zelfonderzoek,-ontplooiing of onderzoek naar een groter potentieel dan het ‘alledaagse’. 
Bestuur, aangesloten trainers/coaches en instituten hebben allen een steen of steentje bijgedragen aan het proces van de ontvangers van de toegekende beurzen. 
Zoals met de gever van de financiële middelen is afgesproken is de financiering na deze zeven jaar gestopt.

Dit betekent dat de stichting nog even zal bestaan om lopende verplichtingen af te ronden. Concreet betekent het dater alleen nog twee trainingen “NU” worden gegeven. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen open. Dus alleen voor deze training kan een aanvraag gedaan worden.

Wij bedanken een ieder die bij de stichting betrokken is geweest of een bijdrage heeft ontvangen.

November 2021Archives by Month:


Archives by Subject:


Archives by Year:

  • 2021