AANVRAAGPROCEDURE

In het verleden werd de aanvraag procedure door Ruimhartig zelf behandeld en begeleid. Vanaf 2023 is door het bestuur besloten om deze procedure uit te laten voeren door eerder genoemde partijen.

Jouw aanvraag richt je rechtstreeks tot de door Ruimhartig geselecteerde instituten. Zij beoordelen jouw aanvraag. Deze procedure is in overeenstemming met missie en doelstellingen van Ruimhartig en wordt alleen niet meer door de stichting zelf uitgevoerd.

De geselecteerde instituten leggen jaarlijks schriftelijke verantwoording af aan Ruimhartig.

Alle benodigde informatie kan je vonden op de websites van partijen.

Centrum voor Tantra Amsterdam
www.centrumvoortantraamsterdam.nl

Diamond approach
www.diamondapproach.org

Betaling

Betaling van de goedgekeurde aanvraag gebeurt aan de stichtingen die gelieerd zijn aan de eerder genoemde partijen.
Te weten

Stichting de Witte Tara

Check en aanvraag: www.dewittetara.nl

DAYF youth fund.
Check en aanvraag: www.dayouthfund.org