juni 27

Posted by: admin

26 juni 2020
Beste deelnemers van de Training NU!,
Afgelopen week hebben de coaches/trainers en de directie van Stichting Ruimhartig onderzocht of en hoe we de Training NU! die zou starten in april en in september en Blok 4 en blok 5 van Training NU!, kunnen geven.
Helaas moeten wij laten weten dat wij vooralsnog de Training NU! niet kunnen laten doorgaan.
Voor onze Training NU! is het inhoudelijk en voor de oefeningen niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Stichting Ruimhartig is en voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van alle deelnemers en trainers en heeft dit besluit moeten nemen.
Kortom: de geplande trainingen NU! en de driedaagse verdiepingsbijeenkomsten van Blok 4 en Blok 5 worden verplaatst naar een later moment(*). De verwachting is dat dit pas mogelijk is wanneer er een versoepeling komt van de 1,5 m. regel.
Natuurlijk houden we jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Indien er behoefte is aan contact met een van de trainers/coaches dan kun je contact met hen opnemen.
Voor nu wensen we jullie allen een mooie, gezonde en ruimhartige zomer toe!
namens de trainers/coaches, en directie/bestuur van Ruimhartig

(*deelnemers die dit jaar in de eerste twee blokken van de training NU! hebben gevolgd, ontvangen apart een bericht over de afronding van de training).

Comments are closed.