Particulieren

Stichting Ruimhartig sluit niemand uit. Iedereen komt bij ons in aanmerking onafhankelijk wie je bent of wat je doet. Of je nu wel of geen Nederlands paspoort hebt, arm of rijk bent en jong of oud bent. Iedereen hoort erbij.

Aanvragen
De aanvragen die een eerste stap zijn om door een training, cursus, of met behulp van een coach jouw leven een andere wending te geven, hebben voorrang. De aanvragen die een vervolgcursus of verdere verdieping van jouw proces inhouden, komen dus niet in eerste instantie in aanmerking. Vervolgcursussen, trainingen of coaching worden echter niet uitgesloten, maar de ‘eerste stap’ aanvragen gaan voor.

Organisaties en coaches
Als uitgangspunt kunnen cursussen, trainingen of coaching alleen gevolgd worden bij de door ons  geselecteerde instituten en coaches. Stichting Ruimhartig kent de geselecteerde organisaties en werkt graag met de door ons gecertificeerde coaches. Wij hebben een grote voorkeur om met deze selectie te werken. Heb je een specifieke reden om daarvan af te wijken, kun je dat met een korte motivatie aanvragen. Het is mogelijk dat het langer duurt voordat je antwoord krijgt.