Stichtingen

Stichtingen, verenigingen, scholen, gezinsvervangende tehuizen, pleegoudergezinnen, etc. kunnen ook een aanvraag indienen. Als je voor je werk als pleegouder of als vrijwilliger een bijdrage levert in één van bovengenoemde omgevingen, nodigen wij je van harte uit om een aanvraag in te dienen.

Werkomgeving
Of er veel of minder veel problematiek plaatsvindt in de menselijke relaties in jouw werkomgeving of waar je een bijdrage levert, maakt niet uit. Het kan ruimte geven om de door ons geselecteerde instanties of coaches in te schakelen. Het aanpakken van onderlinge spanningen of persoonlijke problemen van personen in je groep of gezin kunnen voor allen een stap of stapje betekenen voor een positieve wending.


LET OP: Stichting Ruimhartig doneert niet rechtstreeks aan andere stichtingen.