Checklist: Kom ik in aanmerking?

Ruimhartig doet een uiterste inspanning om zoveel mogelijk aanvragen te honoreren. Om een inschatting te kunnen maken of jouw aanvraag gehonoreerd kan worden, kun je de onderstaande checklist gebruiken.

Voorrang wordt gegeven aan de volgende aanvragen:

Eerste stap aanvragen

D.w.z. aanvragers die voor het eerst een stap willen zetten om hun innerlijk proces ‘in gang te zetten’.

Training en coaching Ruimhartig
Stichting Ruimhartig werkt samen met een aantal coaches. De Ruimhartig coaches verzorgen inzichtgesprekken, coaching en trainingen.
De coaches van Stichting Ruimhartig hebben de eigen training NU! ontwikkeld.

Voorkeursorganisaties
Aanvragen die een training of cursus betreffen bij een van onze aangesloten voorkeursorganisaties.

Redenen om de aanvraag niet te (kunnen) honoreren:

Het budget voor het jaar is uitgeput

De aanvrager heeft al meerdere stappen in de persoonlijke ontwikkeling gezet

Het traject voor persoonlijke ontwikkeling is al gestart/afgerond

De aanvraag is vooral gericht op het behalen van een certificaat of diploma

De aanvraag is gericht op professionalisering of beroepsmatige ontwikkeling

Stichting Ruimhartig heeft al eerder een aanvraag gehonoreerd voor de aanvrager

De aanvraag bevat nog te weinig informatie om in behandeling te kunnen nemen

De aanvraag valt niet onder de uitgangspunten van Stichting Ruimhartig.

——