Bestuur

Stichting Ruimhartig ondersteunt individuen, groepen en instanties die ervoor kiezen om een bijdrage te leveren aan het beter functioneren en het leefbaarder maken van hun leefomgeving. Ons bestuur zet zich hier hard voor in.

De bestuursleden

 Dhr. U. Louwerens  Voorzitter bestuur
 Dhr. D. Boere  Penningmeester
 Mevr. A. Koot  Secretaris

 

Taak bestuursleden
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Zij houden toezicht op het voeren van een deugdelijke administratie zoals in de wet omschreven staat. Ook beoordelen zij de aanvragen die binnenkomen volgens het gedachtegoed van Stichting Ruimhartig. Daarnaast zijn zij ambassadeurs van de stichting.