Bestuur

Stichting Ruimhartig ondersteunt individuen, groepen en instanties die ervoor kiezen om een bijdrage te leveren aan het beter functioneren en het leefbaarder maken van hun leefomgeving. Ons bestuur zet zich hier hard voor in.

De bestuursleden

 Dhr. U. Louwerens  Voorzitter bestuur
 Dhr. D. Boere  Penningmeester
 Dhr. Y. Louakili  Bestuurslid
 Mevr. R. van Jaarsveld  Bestuurslid
 Mevr. B. Kersten  Bestuurslid
 Mevr. A. Koot  Directeur

 

Taak bestuursleden
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Zij houden toezicht op het voeren van een deugdelijke administratie zoals in de wet omschreven staat. Ook beoordelen zij de aanvragen die binnenkomen volgens het gedachtegoed van Stichting Ruimhartig. Daarnaast zijn zij ambassadeurs van de stichting.

Op 31 december 2021 zijn de zeven jaar Ruimhartig voorbij. De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn via de onderstaande linkjes in de zien.

Bekijk voor meer informatie ons jaarverslag 2015 , het jaarverslag 2016, het jaarverslag 2017 , jaarverslag 2018 , jaarverslag 2019  , jaarverslag 2020 en het beleidsplan van Stichting Ruimhartig.
hartje