OVER RUIMHARTIG

Stichting ruimhartig is er om iedereen te steunen die het verlangen heeft om zijn of haar leven een andere wending te geven. Een andere wending door middel van zelfontwikkeling -en ontplooiing. Door het trainen van kennis en vaardigheden om ‘het leven beter te kunnen leven’ of door het bestuderen van fenomenologische systemen. Lukt het jou niet om dit financieel rond te krijgen? Wij kunnen je financieel steunen om deze wens in vervulling te laten gaan.

Ons doel

De stichting ondersteunt individuen, groepen en instanties die ervoor kiezen om een bijdrage te leveren aan het beter functioneren en leefbaarder maken van hun leefomgeving en in het verlengde daarvan de maatschappij in het algemeen. Dat wil zeggen dat individuen die ervoor kiezen om hun bijdrage in de maatschappij te vergroten, ondersteund worden in het volgen van scholing of trainingen via de stichting.

De deelnemers van Ruimhartig dragen vervolgens bij aan het algemeen nut door zich in te zetten voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, overdracht van eigen expertise aan anderen, uitdragen en delen van sociale cohesie en alles wat daarmee in verband kan worden gebracht. Ook kan de training gericht zijn op het voorkomen van bijvoorbeeld een burn-out of het herstellen daarvan, zodat het individu weer sneller in het algemeen belang (werk, gezin, vereniging etc.) kan functioneren.