GIFTEN

Stichting ruimhartig heeft de anbi status. wij nodigen bedrijven, individuen en natuurlijk ook begunstigden van harte uit een gift te doen. zodat ook anderen in staat zijn een andere wending aan hun leven te geven.

Stichting Ruimhartig doet de volledige betaling aan instituut of coach. Jij kan er dan voor kiezen een gedeelte van het bedrag te doneren op Triodos Bank NL20 TRIO 0198031580 t.n.v. Stichting Ruimhartig. De stichting heeft de ANBI-status dus jouw gift kan voor de belasting aftrekbaar zijn.

Giften

Uw gift is van harte welkom! Op deze manier helpt u ook anderen een stap te doen hun leven te leiden zoals zij dat willen. Doneren kan op Triodos Bank NL20TRIO 0198031580 t.n.v. Stichting Ruimhartig. De stichting heeft de ANBI-status dus jouw donatie kan voor de belasting aftrekbaar zijn.

Niet schriftelijk vastgelegde gift

Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een schenkingsakte heb je voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Stichting Ruimhartig
Locatie: Woerden
ANBI-status: Ja
Culturele Instelling: Nee

Schriftelijk vastgelegde gift

Doe je een periodieke schenking die schriftelijk is vastgelegd dan zijn onderstaande gegevens belangrijk.

RSIN-nummer (fiscaal nummer): 854525579

Transactienummer

Heeft u een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris? Dan is er geen sprake van een transactienummer. Deze hoef je niet in te vullen. Bij een schenkingsakte die na 2014 is vastgelegd door Stichting Ruimhartig en jouw, is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kunt u vinden op uw schenkingsovereenkomst.