Aanvraagformulier

Via onderstaand formulier zendt u uw aanvraag in. Deze aanvraag wordt op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuur behandeld. Uiterlijk twee weken daarna ontvangt u een reactie.

Stichting Ruimhartig stopt na zeven jaar!

Stichting Ruimhartig stopt!

Er zijn alleen nog aanvragen voor de Training NU! mogelijk. Voor deze training zijn alleen plaatsen op de reservelijst beschikbaar.

  1. Algemeen

  Geslacht:

  Type aanvraag
  Doet u de aanvraag namens een stichting of namens uzelf? Indien u de aanvraag namens een stichting doet, vult u dan hieronder de gegevens in. Als u namens uzelf de aanvraagindient kunt u doorgaan bij 2.

  2. Toelichting

  Voor welke scholing, training of coaching vraagt u een bijdrage?

  Door welke organisatie/coach wordt de begeleiding uitgevoerd?
  Indien de organisatie niet in onze lijst van voorkeursorganisaties
  voorkomt, selecteert u 'Anders' en vult u hieronder de gegevens in:

  2b. Start en duur van het traject
  Wanneer start de begeleiding, scholing, coaching?
  Datum (dd-mm-jjjj):

  Hoe lang gaat de begeleiding,coaching, scholing duren?

  3. Kosten
  Welke bijdrage van de kosten wordt gevraagd voor de begeleiding?

  4. Vrijwillige bijdrage
  Welke vrijwillige bijdrage wilt u doen?

  Op welke manier bent u op Stichting Ruimhartig
  attent gemaakt?

  Anders:

  5. ondertekening
  Aldus naar waarheid ingevuld,

  Na verzending ontvangt u via de mail een kopie van het aanvraagformulier.

  NB: Reis- en verblijfskosten, en studiemateriaal worden niet door Stichting Ruimhartig vergoed.

  Bekijk hier de Checklist: Kom ik in aanmerking.