Aanvraagformulier

Via onderstaand formulier zendt u uw aanvraag in. Deze aanvraag wordt op de eerstvolgende bijeenkomst van het bestuur behandeld. Uiterlijk twee weken daarna ontvangt u een reactie.

Stichting Ruimhartig stopt na zeven jaar!

Stichting Ruimhartig stopt!

Er zijn alleen nog aanvragen voor de Training NU! 2022 mogelijk. 

  1. Algemeen

  Geslacht:

  Type aanvraag
  Doet u de aanvraag namens een stichting of namens uzelf? Indien u de aanvraag namens een stichting doet, vult u dan hieronder de gegevens in. Als u namens uzelf de aanvraagindient kunt u doorgaan bij 2.

  2. Toelichting

  Voor welke scholing, training of coaching vraagt u een bijdrage?

  Door welke organisatie/coach wordt de begeleiding uitgevoerd?
  Indien de organisatie niet in onze lijst van voorkeursorganisaties
  voorkomt, selecteert u 'Anders' en vult u hieronder de gegevens in:

  2b. Start en duur van het traject
  Wanneer start de begeleiding, scholing, coaching?
  Datum (dd-mm-jjjj):

  Hoe lang gaat de begeleiding,coaching, scholing duren?

  3. Kosten
  Welke bijdrage van de kosten wordt gevraagd voor de begeleiding?

  4. Vrijwillige bijdrage
  Welke vrijwillige bijdrage wilt u doen?

  Op welke manier bent u op Stichting Ruimhartig
  attent gemaakt?

  Anders:

  5. ondertekening
  Aldus naar waarheid ingevuld,

  Na verzending ontvangt u via de mail een kopie van het aanvraagformulier.

  NB: Reis- en verblijfskosten, en studiemateriaal worden niet door Stichting Ruimhartig vergoed.

  Bekijk hier de Checklist: Kom ik in aanmerking.